Adres gabinetu:
Inner Home
ul. Beliny-Prażmowksiego 25/6
31-514 Kraków

tel. 660-265-117
e-mail: fundacja@innerhome.pl

Szkolenia i treningi

     Szkolenia psychologiczne organizowane przeze nas, łączą wiedzę teoretyczną (mini-wykłady, dyskusje, prezentacje multimedialne, materiały edukacyjne, testy psychologiczne) z nauką konkretnych umiejętności (warsztaty, ćwiczenia w małych grupach, rozmowy w parach, burze mózgów, zadania grupowe i indywidualne). Rodzaje ćwiczeń i przykładów ilustrujących dane zagadnienie dostosowujemy do konkretnej grupy odbiorców. Podczas zajęć każdy uczestnika grupy traktowany jest indywidualnie - każdy ma możliwość otrzymania rzetelnych i konkretnych informacji zwrotnych oraz wskazówek do dalszego rozwoju własnych zasobów.
     Do szkoleń wykorzystujemy nowoczesne metody pracy grupowej - ćwiczenia z użyciem sprzętu multimedialnego, zdobywanie doświadczeń podczas atrakcyjnych zadań i specjalnie dobranych sytuacji, które posłużą do późniejszych omówień i refleksji.   
     Atutem naszych szkoleń jest to, że są prowadzone przez psychologów i psychoterapeutów, co ułatwia rozumienie procesów psychologicznych i socjologicznych w sposób głęboki i holistyczny, dotykający istotnych źródeł ludzkich emocji, pragnień i możliwości. Potrafimy zainspirować uczestników szkolenia do spojrzenia na siebie samych przez pryzmat bogatych, choć być może nieodkrytych, zasobów osobistych.

     Na konkretne zamówienia dostosowujemy program i czas szkolenia indywidualnie, zależnie od potrzeb i celów danej grupy. Przy tego typu zleceniach jest możliwość negocjacji cen.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w treningu i komplet materiałów szkoleniowych.

Proponujemy szkolenia, treningi, warsztaty o różnorodnej tematyce i dla różnych grup:

Szkolenia biznesowe i inne usługi dla firm

Treningi i warsztaty psychologiczne

Dla nauczycielii rodziców

Dla młodzieży


© Inner Home